• On Nokta

  On Nokta

  Bir kağıda 10 nokta yerleştirecek ve bunların tümünü birbirlerine çizgilerle bağlayacaksınız. Bu çizgilerin birbirleriyle kesişim noktalarının sayısı en az kaç olabilir? Notlar: -Her iki nokta arasında bir çizgi bulunacak. -Bir kesişim noktasında en fazla iki […]

 • Renkli Küpler

  Renkli Küpler

  Kırmızı, mavi ve yeşil renkli birim küpleriniz var. Bu küplerden 8 tanesini bir araya getirerek 2x2x2’lik bir küp oluşturacaksınız. En fazla kaç farklı küp oluşturabilirsiniz? Not: Bir küp çeşitli biçimlerde döndürülerek diğer bir küp elde […]

 • Toplama

  Toplama

  A+B=C toplama işleminde bu üç sayıyı oluşturan on rakamın tümü farklıdır. C sayısı en fazla kaç olabilir? Örnek: 324+765=1089. Fakat 1089 maksimum değil.

 • Vezirler

  Vezirler

  Beyaz ve siyah vezirleri 4×4’lük bir satranç tahtasına öyle yerleştireceksiniz ki; her sırada ve her kolondaki beyaz vezirlerin sayısı siyah vezirlerin sayısından büyük olsun. Bu işlem kaç farklı biçimde yapılabilir? Not: -Her kareye sadece bir […]

 
 
 • 16 Rakamlı Sayı

  16 Rakamlı Sayı

  1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarını kullanarak 16 basamaklı bir sayı oluşturacaksınız. Kuralımız, yan yana bulunan her iki rakam için, bunların ya aynı olması, ya da en az birinin 1 olması. Bu kurala göre […]

   
 • Örüntü Sorusu

  2 7 4 3 5 7 3 4 5 4 1 3 2 2 6 2 4 5 4 ? 8 3 6 3 5 Soru işareti yerine hangi rakam gelmelidir?

   
 • Para Oyunu

  Hilesiz bir parayı 9 kez atarak bir yazı-tura oyunu oynayacaksınız. Bir yazıyı takip eden iki turanın (…YTT…) her gelişinde 1 puan alacaksınız. (Bir oyun için alınacak maksimum puan 3’tür). Eğer bu oyunu çok kez oynayacak […]

   
 • 1 Nonilyon Ödüllü Matematik Sorusu

  (7+30 üssü n) dizisi veriliyor. Buna göre, a) İlk 169 asal tam sayıdan kaç tanesi bu dizinin terimlerini tam böler? b) Bu asallar hangileridir? c) Bölen bu asalların dizinin diğer hangi terimlerini tam böldüğünü gösteren […]

   
 • Tekrarlı Rakamlar

  Bir rakamı üç kez, iki rakamı iki kez, üç rakamı bir kere kullanarak kaç farklı pozitif tamsayı elde edebilirsiniz? Not: En soldaki rakam sıfır olamaz. Örnek: 4535225408 ve 2177701068 bu özelliğe sahip iki sayıdır.

   
 • Komşu Rakamlar

  İlk ve son rakamı dışındaki bütün rakamların, komşularının (sağındaki ve solundaki iki rakamın) geometrik ortalamasından küçük olduğu en büyük sayı nedir? Bu problem için iki sayının (sıfır dahil) geometrik ortalaması, o iki sayının çarpımlarının kareköküdür.

   
 • Kareler

  18×19’luk bir dikdörtgeni karelere ayıracaksınız. Karelerin kenar uzunlukları tamsayı olacak. Karelerin farklı boyutlarda olması gerekmiyor. Kareler üst üste gelemez. Karelerin sayısı minimum olacak. Karelerin boyutlarını küçükten büyüğe doğru ve aralarına virgül koyarak giriniz. (Örnek: 2,3,3,3,6,….)

   
 • Dört Harf

  Sadece A, B, C, ve D harflerini kullanarak bir metin oluşturmanız isteniyor. Eğer bu harflerin olası tüm dört harflik dizilerinin (AAAA’dan DDDD’ye kadar) metin içinde bulunması şart koşulursa, bu metnin minimum uzunluğu ne olur? Soru […]

   
 • Satranç Oyuncuları

  Bir satranç turnuvasına 24 oyuncu katılmaktadır. 8 okul 2 oyuncuyla, 8 okul ise 1 oyuncuyla turnuvada yer almaktadır. İlk turun 12 maçı için eşlendirmeler rastgele yapılacaktır. Bu turda en az 4 maçın aynı okuldan öğrenciler […]

   
 • Toplam ve Çarpım

  0<x<y<z<16 koşuluna uyan üç tamsayı var. Bu üç sayının toplamı A adlı matematikçiye, çarpımı ise B adlı matematikçiye veriliyor. Tüm bu koşullar A ve B tarafından biliniyor ve amaçları bu üç sayıyı bulmak. Matematikçiler arasında […]