Pozitif bir tamsayının yazılışındaki her harf en az üç kez kullanılmıştır. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı nedir?