İlk ve son rakamı dışındaki bütün rakamların, komşularının (sağındaki ve solundaki iki rakamın) geometrik ortalamasından küçük olduğu en büyük sayı nedir? Bu problem için iki sayının (sıfır dahil) geometrik ortalaması, o iki sayının çarpımlarının kareköküdür.