Bir daire, bir eşkenar üçgen, bir kare ve bir düzgün beşgen çizerek en fazla kaç farklı kapalı alan oluşturulabilir? Verilen örnekte sadece 15 kapalı alan bulunuyor.